top of page
logo silverex.png

         podle 

Bau-Art-Tec GmbH

Právo na odstoupení od smlouvy

právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají v zásadě právo na odstoupení od smlouvy. Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na naší domovské stránce.

3.2 Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh dodání, než je nejlevnější nabízené standardní dodání u nás mají) po nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme zboží obdrželi. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Náklady na vrácení produktu poneseme pouze v případě vady produktu.

Tipy:

A) Než bude možné zboží vrátit, musíte si na naší domovské stránce vyžádat číslo pro vrácení. V závislosti na důvodu vrácení vám poté bude e-mailem zaslán štítek pro vrácení. Žádáme vás však, abyste v rámci svého práva na odstoupení od smlouvy nevraceli zboží. Upozorňujeme, že pokud zvolíte zbytečně drahý způsob dopravy, můžete mít nárok na doplacení rozdílu a vrácení poštou.
b)
 Rádi bychom také upozornili, že možná budete muset zaplatit náhradu za vrácení zboží bez originálního obalu produktu.
C)
 Výjimečně není právo na odstoupení od smlouvy u zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující Váš individuální výběr či určení nebo které je jednoznačně přizpůsobeno Vašim osobním potřebám.
d)
 Poté, co obdržíme a zkontrolujeme vrácené produkty, obdržíte vrácení kupní ceny. Náklady na instalaci a odstranění zboží, jakož i další služby/práce, které jste si u nás v souvislosti se zbožím objednali, nelze v případě zrušení proplatit.
E)
 Pokud nám zašlete zboží zpět bez dalšího vysvětlení, předpokládáme, že chcete využít svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy.

Postal Boxes _edited.jpg
bottom of page